TentoonstellingDe stad, de stad

Bas Hendrikx

De stad is het decor waar onze levens zich afspelen. We ontmoeten elkaar en we ontlopen elkaar. We werpen blikken van verlangen, of kijken juist om ons te verzekeren van een veilige situatie. Iedereen heeft andere verwachtingen van de stad.

De stedelijke ruimte is niet altijd wat het lijkt en wordt vaak anders gebruikt dan op de tekentafel voorzien was. De gebouwde omgeving is fluïde en flexibel. Het is aan de gebruiker om een fijnzinnig netwerk van plekken, straten, mensen en tekens aan elkaar te weven. Mensen maken de stad.

De groepstentoonstelling De stad, de stad gaat in op de beleving van de stedelijke ruimte. Waar sommige kunstenaars de stad benaderen als sociale ruimte of plek voor avontuurtjes, ervaren anderen deze juist als beklemmend. Op welke manier kan je de stad naar je hand zetten?