TentoonstellingProsecute my Posture

Sjoerd Kloosterhuis

Binnen Westerse samenlevingen hebben burgers enorm veel kansen en mogelijkheden. Tegelijkertijd voelen we steeds meer onzekerheid. We zijn onzeker over ons uiterlijk, onzeker over onze capaciteiten, onzeker door het gevoel van uitsluiting, onzeker over onze baan, onzeker over ons toekomstperspectief. Al deze onzekerheid gaat gepaard met steeds groter wordende gevoelens van eenzaamheid, angst en stress.

Bovenstaande gevoelens van onzekerheid zijn voornamelijk te herleiden tot vraagstukken rondom identiteit en het kwetsbare lichaam. Twee onderwerpen die behoren tot de belangrijkste sociaal-politieke ontwikkelingen van dit moment. Identiteit gaat niet alleen over wie we willen en kunnen zijn; het bevraagt eveneens onze traditionele opvattingen over cultuur en geschiedenis. Het steeds belangrijker wordende thema rondom het kwetsbare lichaam dwingt ons ondermeer om beter na te denken over ethische thema’s als de integriteit van het menselijk lichaam en psychosomatische ziekten. Identiteit en de staat van het kwetsbare lichaam zijn daarmee twee van de voornaamste oorzaken van de alsmaar groeiende gevoelens van onzekerheid. Twee thema’s die de fatale zwakke plekken van onze samenleving zouden kunnen gaan vormen of dat misschien al zijn?

Voor de kunstenaars in de tentoonstelling Prosecute my Posture vormt de kracht van beeld en taal een belangrijk uitgangspunt. Een tweede overeenkomst is de nadrukkelijke aanwezigheid van beweging of performance. De kunstenaars gebruiken het allen als een medium om de identiteit, kwetsbaarheid en waardigheid van het lichaam op een zowel pakkende als mysterieuze wijze in kaart te brengen.

Met werk van Yael Davids, Milena Naef, Jimmy Robert en Grace Schwindt