TentoonstellingGaia in the Anthropocene

Sjoerd Kloosterhuis

In de afgelopen decennia is de mensheid ervan doordrongen geraakt dat zijzelf verantwoordelijk is voor de conditie van de aarde. Tegelijkertijd wordt de natuur grilliger en extremer. Aardbevingen, orkanen en langdurige droogte komen steeds vaker voor. Dit is beangstigend en strookt niet met het idee dat de mens heer en meester is. Deze heftige en onbevattelijke realiteit lijkt de behoefte aan een nieuw wereldbeeld, alternatieve verklaringen en aan mythen te versterken. De tentoonstelling sluit aan bij deze ontwikkeling en is een plek waar de bezoeker zich even aan de werkelijkheid kan onttrekken.