TentoonstellingNora

Sjoerd Kloosterhuis

In de huidige samenleving met complexe machtsverhoudingen is de vraag naar de rol van gender en seksuele identiteit urgent. De groepstentoonstelling Nora bekritiseert het veelal gangbare idee dat identiteit een statische entiteit is die grenzen oplegt aan anderen. De tentoonstelling/zij heeft de ambitie om te laten zien dat het tijd is om dit traditionele homogene beeld te laten varen en stappen te zetten in de richting van een open en meer diverse blik.

Nora verwijst naar de gelijknamige hoofdpersoon uit Henrik Ibsen’s toneelstuk “Een Poppenhuis” dat in 1879 voor het eerst werd opgevoerd. Nora was een vrouw die de moed had om op zoek te gaan naar haar eigen identiteit en daarmee haar individuele vrijheid durfde na te streven. Ze groeide in de afgelopen anderhalve eeuw uit tot een icoon van de wereldwijde vrouwenemancipatie.